Subscribe & Follow:

Kultura bezpieczeństwa

Czynnik ludzki odgrywa kluczową rolę w zestawieniu przyczyn wypadków przy pracy. Z tego powodu jedną z najważniejszych kwestii związanych z minimalizacją i przeciwdziałaniem szkód jest umiejętność dostrzegania potencjalnych zagrożeń oraz podejmowania niezbędnych działań, aby w przyszłości nie powodowały one wypadków.

Nasze zachowanie jest poniekąd uzależnione od kultury bezpieczeństwa w organizacji, jednak w praktyce to my sami kształtujemy ją poprzez naszą postawę, przekonania i podejmowane decyzje.

Chcemy podnosić społeczną świadomość i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakości życia oraz promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka.

#bezpieczeństwo #zdrowie #wellbeing