Subscribe & Follow:

Magazyn SEKA

Magazyn SEKA jest wydawany przez naszą spółkę od 2014 r. Jego ideą jest promowanie wiedzy o najnowszych trendach w obszarze bezpiecznych warunków pracy, ochrony środowiska oraz szkoleń.

Na łamach magazynu prezentujemy także wywiady z naszymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi. Gorąco liczymy, że lektura naszych magazynów stanie się dla Państwa z jednej strony okazją do pogłębienia zawodowej wiedzy, ale także formą miłego spędzenia czasu na lekturze ciekawych artykułów.

SEKA S.A. ma w swoim DNA i misji edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz promocję kultury bezpieczeństwa. Jest to działanie nie tylko wynikające z podpisanych umów z klientami, ale także z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najnowsze wydanie

Magazyn Seka #33

Szanowni Państwo!

Rozpoczynając pracę nad najnowszym numerem magazynu SEKA pt. „Człowiek – Technologia –BHP”, zadaliśmy sobie pytanie: czy faktycznie sztuczna inteligencja, robotyzacja i automatyzacja, technologie VR, rozszerzona rzeczywistość stają się codziennością, z którą będziemy musieli jako pracownicy i pracodawcy bezpiecznie i higienicznie współegzystować?

Według raportu Digital/McKinsey „Polska jako Cyfrowy Challenger”, 49% czasu pracy zajmują obecnie czynności, które do roku 2030 mogą zostać zautomatyzowane. Nie dziwią więc wyniki badania „Barometr Rynku Pracy 2023”, które pokazują, że 44,2% badanych pracowników postrzega automatyzację jako zagrożenie. W ubiegłym roku takich osób było o 10% mniej.

W rozwoju technologicznym widać zagrożenia, ale i szanse, bowiem ponad 40% uczestników tego samego badania twierdzi, że przestałoby się obawiać automatyzacji, gdyby posłużyła im w awansie, zmianie pracy bądź stanowiska pracy.

Autorzy opublikowanego w ubiegłym roku w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy raportu pt. Cognitive automation: implications for occupational safety and health zwracają uwagę między innymi na to, że automatyzacja – w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji czy zaawansowanej robotyki – nie wpłynęły tak drastycznie, jak się spodziewano, na likwidację stanowisk pracy, a bardziej na zmianę zadań i obowiązków na danych stanowiskach, co niesie za sobą wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydaje się więc, że nie ma odwrotu przed postępującą automatyzacją produkcji czy świadczenia usług. Powinna ona jednak następować w sposób zaplanowany, przygotowany i przeprowadzony z poszanowaniem praw pracowników oraz ich dobrostanu.

W aktualnym numerze naszego czasopisma rozmawiamy o tym z ekspertami, specjalistami oraz praktykami z obszaru nowoczesnych technologii, psychologii oraz BHP. Z kolei specjaliści SEKA S.A. w codziennej pracy konfrontują pojawiające się idee i rozwiązania z obowiązującymi w Polsce i Europie przepisami prawa, pomagając wprowadzać je do biznesowej codzienności polskich przedsiębiorstw.

Życzymy miłej i pożytecznej lektury!

Archiwum

Przejrzyj wszystkie archiwalne wydania