Subscribe & Follow:

Magazyn SEKA

Magazyn SEKA jest wydawany przez naszą spółkę od 2014 r. Jego ideą jest promowanie wiedzy o najnowszych trendach w obszarze bezpiecznych warunków pracy, ochrony środowiska oraz szkoleń.

Na łamach magazynu prezentujemy także wywiady z naszymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi. Gorąco liczymy, że lektura naszych magazynów stanie się dla Państwa z jednej strony okazją do pogłębienia zawodowej wiedzy, ale także formą miłego spędzenia czasu na lekturze ciekawych artykułów.

SEKA S.A. ma w swoim DNA i misji edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz promocję kultury bezpieczeństwa. Jest to działanie nie tylko wynikające z podpisanych umów z klientami, ale także z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najnowsze wydanie

Magazyn Seka #33

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce jubileuszowy numer magazynu SEKA. Postanowiliśmy w całości go poświęcić tematowi, który jest nam najbliższy – kulturze bezpieczeństwa. To właśnie z kulturą bezpieczeństwa nierozerwalnie jest związana misja naszej firmy, której jesteśmy wierni od 35 lat. Misja, dzięki której możemy świadczyć usługi i dostarczać rozwiązania pomagające budować bezpieczne i przyjazne środowisko pracy.

Rola kultury bezpieczeństwa szczególnie rośnie w ostatnich latach. Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą, coraz szybsze zmiany cywilizacyjne sprawiają, że im bardziej niepewny staje się świat wokół nas, tym bardziej poszukujemy bezpieczeństwa w miejscu pracy i w życiu prywatnym. Dlatego w biznesie kultura bezpieczeństwa jest dziś ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. Chcemy pomagać Państwu ją budować.

Wierzymy, że w tym numerze magazynu SEKA znajdą Państwo cenne inspiracje i przykłady dobrych praktyk, które także w Państwa organizacji mogą przyczynić się do budowania kultury bezpieczeństwa. A rozmawiamy o niej między innymi z przedstawicielami firm Bricoman, Shell i Still Polska. Prezentujemy dzień z życia inspektora ds. BHP firmy Netto oraz zastanawiamy się, w jakim stopniu zdrowie psychiczne pracownika może oddziaływać na jego bezpieczeństwo pracy. Podpowiadamy, jak budować interdyscyplinarne zespoły, które będą rozumieć znaczenie kultury bezpieczeństwa i wspólnie ją tworzyć, a także gdzie szukać naturalnych ambasadorów kultury bezpieczeństwa i jak wykorzystać ich potencjał. A to jeszcze nie wszystko!

Dziękujemy, że są Państwo z nami. To dla nas powód do dumy, a także zobowiązanie, by nie ustawać w podnoszeniu poziomu naszych usług i jak najlepiej odpowiadać na Państwa potrzeby.

Życzymy miłej i pożytecznej lektury!

Archiwum

Przejrzyj wszystkie archiwalne wydania