Subscribe & Follow:

Magazyn SEKA

Magazyn SEKA jest wydawany przez naszą spółkę od 2014 r. Jego ideą jest promowanie wiedzy o najnowszych trendach w obszarze bezpiecznych warunków pracy, ochrony środowiska oraz szkoleń.

Na łamach magazynu prezentujemy także wywiady z naszymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi. Gorąco liczymy, że lektura naszych magazynów stanie się dla Państwa z jednej strony okazją do pogłębienia zawodowej wiedzy, ale także formą miłego spędzenia czasu na lekturze ciekawych artykułów.

SEKA S.A. ma w swoim DNA i misji edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz promocję kultury bezpieczeństwa. Jest to działanie nie tylko wynikające z podpisanych umów z klientami, ale także z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najnowsze wydanie

Magazyn Seka #31

Odpowiedzialność organizacji to przede wszystkim myślenie o człowieku, którego dobrostan i fachowość przekłada się bezpośrednio na podejmowane decyzje – również te ekologiczne. Wyedukowani, świadomi swojego oddziaływania i wpływu na otoczenie pracownicy zdecydowanie częściej są skłonni podejmować wysiłek – wspierania społeczności lokalnych, dbania o środowisko naturalne oraz inwestowania w zrównoważone technologie i rozwiązania organizacyjne.

Efektem otwartości przedsiębiorców oraz ich pracowników są między innymi inwestycje w odnawialne źródła energii, elektromobilność czy zrównoważoną produkcję aż po „zielony” HR. Szeroko pojęte „zrównoważone działania” to nie tylko oszczędności, ale również część strategii rozwoju organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej – ekonomicznej oraz wizerunkowej.

W aktualnym numerze magazynu SEKA poruszamy zagadnienia związane z kształceniem specjalistów, którzy dzięki odpowiednim szkoleniom, certyfikatom i uprawnieniom stają się podstawą dla bezpiecznego i rzetelnego wykonywania oraz eksploatacji projektów OZE, tych związanych z elektromobilnością, jak i dotyczących na pozór niewinnych aktywności proekologicznych, takich jak np. sprzątanie lasu. Fachowość kadry jest kluczowa na każdym etapie działań eko, poczynając od tych miękkich, a skończywszy na inwestycjach takich jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, stacje ładowania itp. Gwarantuje ona bowiem trwałość, funkcjonalność, efektywność, a tym samym pożądany efekt ekologiczny. Świadomi i wykształceni pracownicy zapewnią skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom – np. greenwashingowi czy tworzeniu nieefektywnych, a nawet niebezpiecznych instalacji – w tak zwanej zielonej transformacji.

Duże wyzwanie stoi zatem przed działami HR, które w swojej działalności powinny skupiać się na budowaniu i rozwijaniu zespołów rozumiejących i akceptujących potrzebę ekologicznej zmiany, ale również potrafiących sprawdzać i egzekwować proekologiczne działania. Szkolenia twarde i miękkie, specjalistyczne uwzględniające „zielone podejście”, programy wspierające proekologiczne pasje i zainteresowania pracowników, promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej połączonej z prośrodowiskowym wolontariatem – to dzisiaj droga do spójnej, bezpiecznej i efektywnej zielonej transformacji.

Archiwum

Przejrzyj wszystkie archiwalne wydania