Subscribe & Follow:

Magazyn SEKA

Magazyn SEKA, to kwartalnik wydawany przez naszą spółkę od 2014 r. Jego ideą jest promowanie wiedzy o najnowszych trendach w obszarze bezpiecznych warunków pracy, ochrony środowiska oraz szkoleń.

Na łamach magazynu prezentujemy także wywiady z naszymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi. Gorąco liczymy, że lektura naszych magazynów stanie się dla Państwa z jednej strony okazją do pogłębienia zawodowej wiedzy, ale także formą miłego spędzenia czasu na lekturze ciekawych artykułów.

SEKA S.A. ma w swoim DNA i misji edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz promocję kultury bezpieczeństwa. Jest to działanie nie tylko wynikające z podpisanych umów z klientami, ale także z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najnowsze wydanie

Magazyn Seka #30

Czy istnieje bezpośredni związek pomiędzy bezpieczeństwem pracownika a rozwojem firmy i zwiększaniem jej efektywności? Zdecydowanie tak!

Dobrze wynagradzany, doceniany w firmie, wypoczęty, zdrowy pracownik, podnoszący kwalifikacje i certyfikujący je w sprawdzonych podmiotach rynku pracy i szkoleń to gwarancja należycie wykonanych obowiązków na rzecz pracodawcy. Zarządy firm, które chcą efektywnie rozwijać organizację, nie mogą tego zrobić bez inwestowania w bezpieczeństwo pracownika na każdym poziomie jego funkcjonowania w firmie oraz poza nią.

Jak osiągnąć synergię tego typu działań? Kluczową rolę w tym procesie odgrywają i będą odgrywać pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie kadrami, czyli szeroko pojęty HR wspólnie z pracownikami działów BHP przy „zielonym świetle” zarządów organizacji.

Podnoszenie kwalifikacji oraz ich certyfikowanie to usprawnianie procesów i bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników, a tym samym unikanie kryzysów związanych z wypadkami. Profilaktyka BHP oraz promocja ergonomii w środowisku pracy to mniejsze ryzyko urazów skutkujących długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika, czyli zachwianiem ciągłości procesów np. produkcji, obsługi etc. Profilaktyka zdrowotna – w tym aktywność fizyczna, zdrowe nawyki żywieniowe – to z kolei element budujący „odporność” psychiczną i fizyczną pracowników niezależnie od tego, czy pracują w magazynie, przy produkcji czy w biurze. I wreszcie odpowiednia, uczciwa polityka czasu pracy i wynagrodzeń – w tym benefity – to element mający bezpośredni wpływ na budowania poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji – tak niezbędne w dzisiejszych niespokojnych czasach.

Wszystkie te elementy składają się w sposób oczywisty na tak zwany „well being”, czyli dobrostan pracownika, skutkujący satysfakcją z pracy, a tym samym większą wydajnością, mniejszą absencją, niwelowaniem urazów i kosztów z tym związanych, a także oczywiście minimalizowaniem rotacji – tak uciążliwej dla wszystkich pracodawców.

Staje się więc zrozumiałe, że rozwój i efektywność firmy zależy od szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracownika. Pozostaje pytanie – jak prowadzić aktywne działania na rzecz dobrostanu pracowników? Jesteśmy przekonani, że odpowiedź znajdą Państwo w poradach, dobrych praktykach, tekstach eksperckich zawartych w najnowszym numerze naszego magazynu.

Życzymy miłej lektury!

Archiwum

Przejrzyj wszystkie archiwalne wydania