Subscribe & Follow:

Magazyn SEKA

Magazyn SEKA jest wydawany przez naszą spółkę od 2014 r. Jego ideą jest promowanie wiedzy o najnowszych trendach w obszarze bezpiecznych warunków pracy, ochrony środowiska oraz szkoleń.

Na łamach magazynu prezentujemy także wywiady z naszymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi. Gorąco liczymy, że lektura naszych magazynów stanie się dla Państwa z jednej strony okazją do pogłębienia zawodowej wiedzy, ale także formą miłego spędzenia czasu na lekturze ciekawych artykułów.

SEKA S.A. ma w swoim DNA i misji edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz promocję kultury bezpieczeństwa. Jest to działanie nie tylko wynikające z podpisanych umów z klientami, ale także z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najnowsze wydanie

Magazyn Seka #31

Budowa domu, zakładu pracy, drogi, mostu, szkoły czy placu zabaw. Wszyscy braliśmy albo będziemy brać dział – bezpośrednio bądź pośrednio – w takim procesie – jako inwestor, jako wykonawca, jako pracownik czy użytkownik obiektu. Wykonywanie obiektu budowlanego, jego odbudowa czy rozbudowa to złożony proces, podczas którego może wydarzyć się… wszystko – również to, co najgorsze.

Jak podają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2022 roku, liczba poszkodowanych w wypadkach sięgnęła 1581 osób, z czego 21 osób poniosło śmierć – to o dwie osoby więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oczywiście jest wiele czynników, które wpływają na tego typu statystyki, jednym z nich jest ilość i skala rozpoczętych i prowadzonych projektów budowlanych.

Jak dobrze skoordynowane muszą być działania poszczególnych zespołów, jak doświadczeni muszą być pracownicy, jak restrykcyjnie muszą być przestrzegane procedury… oraz jaką wiedzą, wyobraźnią muszą być obdarzeni specjaliści od bezpieczeństwa i higieny pracy, aby przeciwdziałać ryzyku wypadków i ograniczać je w tak złożonym i skomplikowanym procesie?

Na te oraz wiele innych ważkich pytań odpowiedzi szukają zarządzający firmami budowlanymi – wykonawcy oraz organy nadzorcze. Mniejsi wykonawcy skupieni na przepisach i wytycznych instytucji nadzorujących czerpią z nich wskazówki i rozwiązania. Na większych – liderach rynku – spoczywa znacznie poważniejsza odpowiedzialność, a mianowicie dzielenie się z branżą oraz organami nadzorczymi tzw. dobrymi praktykami i rozwiązaniami.

Tworząc aktualny numer magazynu SEKA, współpracowaliśmy z przedstawicielami „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie”, przyglądając się procesowi kreowania najlepszych rozwiązań, prowadzeniu szeroko zakrojonych działań promujących bezpieczeństwo na budowach. W rozmowach z ekspertami, specjalistami oraz praktykami od lat działającymi na rynku budowlanym poruszaliśmy tematy współpracy w procesie budowlanym, zarządzaniu ryzykiem, kulturze bhp, środków ochrony bhp oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Połączenie „dobrych” przepisów, zaangażowania instytucji nadzorczych, doświadczenia wykonawców oraz wiedzy ekspertów, naukowców i praktyków buduje kluczową w tej branży „kulturę bezpieczeństwa”. Jesteśmy przekonani, że magazyn SEKA – tym numerem – dołoży małą cegiełkę do jej promocji i upowszechniania, dzięki czemu nasi bliscy i dalsi znajomi, członkowie rodzin, przyjaciele pracujący na budowach… każdego dnia będą bezpiecznie wracać do swoich domów i rodzin.

Życzymy miłej lektury!

Archiwum

Przejrzyj wszystkie archiwalne wydania